Da jeg begynte arbeidet med å studere nærmere mine aner på de to sidene Vigdal og Strand var det ikke tanken at det skulle få et slikt omfang.. Det ble etter hvert mer interessant når det viste seg mulig å finne frem til mer enn jeg først hadde tenkt meg. Men, meget gjenstår-.

På Vigdal-siden har det vært til god hjelp å studere Gards- og Ættesoge for flere sokn i Luster, skrevet av Lars E. Øyane og utgitt av Luster Kommune. I tillegg har jeg fått en del informasjoner både når det gjelder Vigdal-slekten og Strand-slekten fra historikeren Mats Ramstad som har skaffet tilveie materiale som ellers ikke er så lett tilgjengelig. Dessuten har det nye hjelpemiddelet Internet, og lesning av J.W Cappelens store og ganske dyptgående Norgeshistorie skrevet av en rekke fremtredende historikere gitt en del gode informasjoner, t. eks om Kruchow og Teiste av Kroken. Ellers har også interessen ført til at jeg har kommet over tilfeldige informasjoner som jeg ellers ikke ville ha festet meg ved.

Når en har arbeidet med selve anetrærne har det blitt naturlig å forsøke å forestille seg personene som sådanne, og spesielt å forsøke å få et bilde av deres livsvilkår, spesielle historiske hendelser under deres livstid etc. Av denne grunn er det notert ned en del norgeshistorie som er kjent, men som det kan være greit å minne seg selv om.

Et arbeide som dette kan aldri bli helt ferdig. Det kommer stadig nye informasjoner til. Det som foreligger nå er derfor bare en utgave pr. en bestemt dato. Ikke minst er det jo et faktum at det stadig kommer nye slektsmedlemmer til, heldigvis.

Stoffet er delvis fordelt på to bøker idet Vigdal-slekten og Strandslekten er i hvert sin bok. Det ville ellers blitt nødvendig å produsere store nye utgaver etterhvert som nytt stoff dukker opp.

For en ikke-historiker ligger det en del arbeide bak det jeg har funnet frem til, men det har vært interessant.

Jeg håper at mine etterkommere vil ha noen glede av det som er gjort. Det kan kanskje være et grunnlag å bygge videre på.

Per Anton Vigdal.