FERIESTEDET GRØT

Da vi endelig ble eiere av restene av gården Grøt, satte familien med full iver i gang med restaureringen. av husene. Den første oppgaven var oppussingen av hovedbygningen innvendig. Det tok oss flere sommere. Ola bodde på gamleheimen i Luster, men ble hentet av oss hver dag. Han var ikke helt tilfreds med at vi benyttet så meget tid som vi gjorde på denne oppussingen. Han hadde naturligvis vennet seg til forholdene som de var, og hadde med sin alder ingen ønsker om endringer. Til gjengjeld tilbragte vi meget tid sammen med ham, ikke minst med å kjøre bil. Det likte han spesielt godt. Han var tydelig stolt når vi hentet ham på gamlehjemmet med Roveren og kjørte avgårde. En dag da han uttalte seg anerkjennende om min skinnjakke tok jeg den av meg og gav den til ham. Da satte han store øyne, og lot seg gjerne beundre av de andre pensjonærene på hjemmet. Ola var en snill mann som det var hyggelig å glede.

Låvebygningen trengte maling. Det var en stor oppgave som vi ikke godt kunne starte opp med selv. Det hadde vi ganske enkelt ikke egen tid til. Heldigvis hadde Kåre Mørkrid behov for å benytte låven. Til gjengjeld for bruken av låven malte han den. Vi fikk i det hele tatt et meget godt forhold til denne personligheten.

Hovedhuset trengte ny bordkledning på sydsiden. Vår gode venn Olaf Bjørk tok seg av dette.
Han satte også inn nye vinduer mest mulig lik de gamle. En stor og flott jobb på det gamle huset.

I kjelleren viste det seg at det var råte. Per Jørgen og jeg tok oss av den jobben. Vi fjernet gulvet i vindfanget, la inn ny bærebjelke og nytt gulv. Det ble lagt inn ny og høyere terskel for å hindre vann fra smeltet snø å trenge inn og forårsake råte.

Kjelleren trengte en ny dør. Det var gledelig for oss å se at Per Jørgen hadde laget og satt inn en solid dør et år da Trude og Per Jørgen hadde hatt en ukes opphold i Grøt sammen med noen venner.

Det gamle eldhuset lå ved siden av utedoen ned mot elven. Både eldhuset og doen ble revet. Rolf Knapstad og Per tok seg av dette, og ikke bare det. De laget også til en do inne i fjøset som erstatning for utedoen.


 

 

 

 

 

 

Omtrent der disse to husene lå ble det bygget et gjestehus\lekestue.
Igjen var det vennen Olaf som trådde til. På bildet ser vi Johnny, Rolf og Per i aktivitet med å gi nybygget det første beisestrøket.

Den aller første oppgaven vi fikk å løse var i midlertid å tette lekkasjer i taket på hovedbygningen. Det rant vann gjennom taket i soverommet i annen etasje, Et fat samlet opp vannet.

Det ble nødvendig å legge om hele den ene siden av taket. Det lå enormt tunge skiferheller på taket slik det var vanlig på eldre hus i Indre Sogn. Jeg skjønner ikke hvordan det var mulig på en grei måte å få disse hellene ned av taket. Kåre Mørkrid klarte også dette. Han fullførte ved å legge nytt bølgeblikktak.
Når jeg også forteller at Heltne ordnet med pipene ved å lukke det ene pipeløpet og å gjøre den andre pipen brukbar, så har jeg fortalt om noe av fortunsdølenes samarbeidsvilje. Vi er stor takk skyldig til disse og flere andre.
Vi føler oss med glede som sambygdinger.

Når det fortelles om alt det arbeidet som er nedlagt i Grøt under overskriften "Grøt som feriested" kan det virke ulogisk. For mange ville det nok også være det, men ikke for oss. Det er ferie å gjøre det en har lyst til. Likevel, er det nok annet å engasjere seg i også av ting som vanligvis forbindes med ferie.

Å vandre i fjellet er en fritidssyssel mange er opptatt av. Nettopp det ligger det til rette for fra Grøt-eiendommen. Utgangspunktet kan være fra gården i dalen eller hvorfor ikke fra Berdals-
hytta ? Etter en vandring er det bra å komme tilbake til dusjen i Grøt.

Andre ønsker å benytte fiskestangen på egen fiskerett. Fortunselva er kjent for stor fisk, men som i så mange andre elver er muligheten for fangst meget redusert i de senere årene. Laksefiske er forbudt i håp om at stammen skal kunne ta seg opp igjen. Ørretfiske er det fortsatt åpent for.

Opplevelsesferie er etter hvert blitt mer aktuelt. Badeferier har ikke lengre helt den samme appell som tidligere, men vil nok beholde sin attraktivitet for solhungrige nordmenn. Grøt er ikke noe sted for den slags ferier selv om det nye bygdehuset på Skjolden gir mulighet for utfoldelse i badebassenget.


Opplevelsesferier innbefatter også kulturelle opplevelser. En biltur til Asruptunet er absolutt å anbefale. Ikke minst innbefatter en slik tur en naturopplevelse av de skjeldne.


Vassbakkenfossen eller skal vi kalle den for Grøtfossen

 

 

 

 

 

 

 
Bildet er tatt fra tunet på Grøt.

Fjellklatring er en gammel sport i Luster. Den sporten overlater vi gjerne til andre å bedrive.