BERDALSETEREN.
(Berdalstødelen)Før restaurering
UTVENDIG MED SKOTTET
       

 

 

INNVENDIG MED BUDEIENES SENG.

 

 

 

 

 

Vi var meget glade for at vi fikk Berdalstødelen selv om selet var falleferdig. I løpet av de første 10 årene gjorde vi ikke annet enn å støtte det opp slik at det ikke falt sammen. Først i 1993 bestemte vi oss for å sette i gang med restaureringen. Ideen var da å bevare det som kunne bevares av hytta, nemlig oppholdsrommet. Det er beholdt i sin opprinnelige form. Også denne gangen var det vennen Olaf Bjørk som påtok seg oppdraget.
 

Skottet ble revet ned og bygget nytt som isolert rom. Oppholdsrommet ble rettet opp, og det hele ble kledd inn med ny bekledning utvendig, og med nytt tak. Olaf gjorde en stor jobb.
Hytta var ferdig i 1996. Til ære for Olaf ble hytta kalt "Olafsbu". Det ble satt opp et skilt over inngangsdøren for å markere dette. På bildet til høyre ser vi byggmesterparet Johanne og Olaf.

 

 

 

 

 

 

 

 


Derved hadde vi reddet noe av det verdifulle ved eiendommen i Grøt for ettertiden. Liv Mariann og jeg hadde gleden ved å være med på dette. Vi håper at våre etterkommere vil føle glede ved at det fortsatt skal tilhøre slekten. Vi håper naturligvis også at vår etterslekt vil vise seg i noen grad å være naturelskere som vil sette pris på å ha tilgang til noe av det vakreste vårt land kan by på, og til og med en egen liten hytte midt opp i det hele.

Det var to setre til gården. Den andre seteren var falt sammen, og lå meget utilgjengelig til. Jeg tror den hadde vært kalt Vårstødelen. Den ble tillagt Kåre Mørkrids eiendom, men har ingen betydning lenger etter at fedriften er helt omlagt.

Berdalsvatnet var en gang et bra ørretvann. Da kraftstasjonen i Fortun ble bygget ble vann i fjellet regulert, bl.a. Berdalsvatnet. Vannet fra Berdalsvatnet ble ført gjennom tunneler frem

til kraftstasjonen. Senere er det blitt omgjort, og Årdal og Sunndal verk, senere Norsk Hydro, har ryddet godt opp. Berdalsvatnet er ført tilbake til sitt opprinnelige nivå.

Det er nå bare å håpe at også ørreten vil finne ut at det er like bra som før.
Erfaringene de par siste årene tyder på det.