SETERLIV I GAMMEL TID.


Bildet var ikke godt egnet for scanning, men det er likevel godt egnet til å gi mange informasjoner om Berdalen og om seterlivet i gammel tid.
Bildet er tatt av Jens Pedersen Vigdahl og sendt til Norge fra USA. På baksiden av bildet står påført 1924. (Det kan også leses som 1929) skrevet av Jens selv. Selet som sees i forgrunnen er Furåsen-selet..

 

 

 

 

 

 

Grøt ble i sin tid utskilt fra Fortun. Ved fradelingen fikk Grøt stølsrett på Berdalseteren. Over taket på Furåsen-selet kan en skimte et bygg som må ha vært det bygget som tilhørte Turistforeningen og som står der ennå.
Til høyre for Furåsen-selet skimtes litt av det lille Grøt-selet. Midt på bildet står det flotte smaleselet tilhørende Furåsen. Det er solid bygget av gråsten.
Bak rytteren sees Fortun-selet.

Studeres originalbildet nøye finner vi hele 7 bygg på setervangen.

På bildet finner vi 21 personer pluss en hest og en hund, som har møtt frem til fotografering. Hester var nok ikke vanlig på seteren, men det var nødvendig å benytte kløvhesten når seterbudeiene skulle få sine forsyninger av mat og annet levert opp fra dalen. Fjordingen var et nyttig dyr.

Ytterst til høyre står i positur en person som likner svært meget på onkel Per.

Vi ser to voksne menn som trolig er på besøk hos sine hustruer og barn. Barnekullene var som nevnt før store, og når mødrene var på seteren om sommeren var barna ofte med..

Teksten som er skrevet inn på bildet tilsvarer det som er sett på andre bilder og som vi vet at onkel Jens (amerikaneren) har skrevet. Bildet er nok tatt av Jens da han var hjemme på besøk. Det var helt sikkert noe spesielt å bli fotografert. Amerikaneren hadde med seg til Norge noe så moderne nytt som et fotoapparat. Trolig har Jens kopiert bildet selv i likhet med hva jeg kan huske at min far gjorde da jeg var en meget liten gutt. Min far skrev også tekst på filmer før kopiering.

Teksten på bildet over er: Berdalen Sæter i Forthunheiiaen.