BARNA I GRØT.

Det var et barnekull på 10 som vokste opp på gården som etter dagens målestokk må betegnes som et småbruk.
Ved folketellingen i 1900 ser vi at foruten foreldrene Ingrid og Peder bodde 5 barn på gården. Disse var Ingrid (13 år), Jens (10 år), Ellef (7 år), Georg (3 år) og Kari (nyfødt). Min fars navn var altså da angitt til Ellef.
Den eldste, Peder var altså ikke bosatt på "Forthun" og Grøt på det tidspunktet, heller ikke Kristen (18 år). Christian (16 år) var "P.T. paa arbeidsskole" på Løvolden i Lyster. Johanne var ennå ikke født, og Torleiv (7 år) var allerede flyttet til Kroken.
                                                                                                                              

Per, Kistina, Petra og Ingrid.                                                             

Av disse var det bare eldste-sønnen Peder (Per) Pedersen Vigdal som overtok farsgården, og Kari Olea Pedersdotter Vigdal som ble værende i Fortun. Etter at Peder (Per) døde, og likeledes hans datter Ingrid som hadde overtatt gården døde, var Kari alene igjen i bygda. Kari flyttet 80 år gammel i 1980 til Sarpsborg etter forslag fra Elsa.
Peder (Per) giftet seg med en sambygding, Kirstina Arnesdotter fra Fortungården bnr.6. Kistina var tante til Anton Erik Fortun, til vanlig kalt Erik som besøkte oss i Grøt hver sommer. Han døde i 1997.
Ingrid giftet seg med Ola Fortun. Ola var vokst opp i en liten stue beliggende ved veien mellom Grøt og Fortun kirke. Dette huset lå der frem til begynnelsen av 90-årene. Ingrid og Ola fikk ingen barn. Olas foreldre var nok av de fattige i dalen. En av bøndene, en av Eilef Mørkrids forgjengere, hadde gitt Olas far husmannskontrakt (Se side 63).
Etter foreldrene overtok Ola huset, men brukte det ikke. Det stod tomt til noen år etter at Ola døde. Det ble da revet av Eilef Mørkrid. Grunnen det stod på ble da igjen ført tilbake til Eilefs gård.Grunnen var, i likhet
med det som gjaldt for husmannsplasser fortsatt del av hovedbruket.
 

 

 

 

  
Sina og Kristen
Kristen Johan Pederson Vigdal ble utdannet som
lærer og bodde det meste av sin tid på Nøtterøy. Det
var han som skrev Sangen til Luster
som benyttes den dag i dag.
Kristen giftet seg med Sina Gaaseide Sina og
fra Borgund ved Ålesund. Kristen

 

 
Agathe og Kristian

Edvard Kristian Pederson Vigdal ble også utdannet som lærer. Han arbeidet det meste av sin tid i Nord-Odal. Som pensjonist flyttet han til Holmen i Oslo.
Kristian giftet seg med Agathe (også født Vigdal) fra
Solvorn.

  
Ingrid Pedersdotter Vigdal giftet seg med husmannssønnen Ole Lerum fra Skogateigen under Leri.
Ole var skredder av utdannelse. Paret flyttet til Oslo der Ole var lærer på en fagskole. De bodde i et stort pent hus med stor tomt ved Lysaker.
Ingrid og Ole.
 

 
Jens og Torleif
Jens Pederson Vigdal flyttet til Amerika. Han etablerte seg som forretningsmann, men forlot dette yrket og startet en assurandørvirksomhet.
Her er Jens P. Vigdal fotografert sammen med sin bror Torleiv P. Forthun (f. Vigdal). 

 

Eilef

Eilef Pederson Vigdal gikk folkehøgskolen i Sogndal.
Deretter reiste han til Danmark for å lære dansk landbruk.Da han kom tilbake til Norge var det nok hans mening å skaffe seg en gård. Han gjorde også det, men Magna som han giftet seg med nektet å flytte til dette stedet. (Jeg mener å huske at gården het Jonsrud og lå et eller annet sted i Skjeberg eller Skiptvet.)
Eilef forpaktet da en gård utenfor Sarpsborg. Gården som het Bergheim var eiet av skreddermester Sæther som var en venn av Eilef med hester som felles interesse. Elsa ble født på denne gården.
Han var reserve politikonstabel i Sarpsborg noen år,
og ble senere ansatt i fast stilling som konstabel og politibetjent.
Under krigen bidro han med driften av Strand gård
som Magna kom fra både for å bidra til matauk for
familien, og fordi morfar Anton var gammel og døde i 1942. Senere overtok han helt driften av gården, men overtok ikke eierskapet. Det var Magnas eldste bror Johan som hadde odelsretten. Familien beholdt huset i Astridsgate hele tiden.

 
Eilef på moen med "blankpussede sko"
i følge visen.
(Vossevangen.)
 

 

 

 

 

 


Kroken
Torleiv Bertinius Pederson Forthun var Eilefs tvillingbror. Han ble adoptert av sin tante og onkel på bnr.2 i Kroken allerede da han var tre år gammel. Det var en opprivende hendelse for de to små vennene, men i stor grad også for deres mor Ingrid. Det som kom til å veie tyngst for foreldrene da de gikk med på å skille de to brødrene var nok det faktum at Torleiv ville være sikret både gård og velstand resten av livet som arving til gård, kai, poståpneri og forretning i Kroken. Kaien hadde anløp flere ganger om dagen. Eplehagen ga også stor gevinst. Jeg kan huske at han ett år hadde vært i Oslo og solgt epler for kr 20.000,- som den gang var en uhyre mengde penger. Han kjøpte da et gull lommeur med en tykk gullenke. Dette uret har jeg senere fått av hans enke og siste kone Hanna. Hanna beholdt gull-lenken som hun benytter som halskjede. Uret er av en urmaker for noen år siden (10 år?) taksert til en verdi av kr. 30.000.-. Torleiv tok etternavn etter sin stefar.

 

 

 

 

 Onkel Torleifs første kone var Anna Bøtun. Det var en sorgens tid for Torleif da
Anna ble syk og døde i 1935. Her ser vi Torleif ved sin kjære kones båre. Først 10 år senere giftet Torleif seg på nytt, og da med den sjarmerende og alltid hyggelige, smilende og gjestfrie Hanna Margrete Hansdotter Bollingberg (f.1914) fra bnr.4 Ekrene i Gaupne. Vi besøkte dem mange ganger og kunne føle gjestfriheten og harmonien dem i mellom.

 

 

 

 

 

 

 

Georg Pederson Wigdal kom til Sandefjord der hans kone, Dagny, hadde slekt. De startet en foretning like utenfor byen.
Paret hadde ingen barn, men adopterte Robert som ble far til Thor Georg Wigdal som jeg tilfeldigvis ansatte som disponent for Vestfold Elektro Engros AS i Larvik.

Kari (Kaia) Pedersdotter Vigdal er nevnt ovenfor.

Johanna ("Jonna")Pedersdotter Vigdal ble lærerinne. Hun giftet seg med Jarle Johansen fra Nord-Norge der de begge var lærere i alle sine år. Jarle ble skolestyrer. Johanne og Jarle ble foreldre til Ingrid og Roald som begge le lærere. Roald er nå førstelærer ved Haugetun Ungdomsskole ved Sarpsborg. Roald giftet seg med Jorunn og fikk datteren Ellen.
Ellen giftet seg med siv.ing. Erik Berg og har sønnen Asbjørn Roald.


Tre Brødre:
Eldstemannen Per i midten, Eilef t.v. og Torleiv t.h. fotografert på tunet i Grøt med den kjente
fjellformasjonen i bakgrunnen.