YTRI, SØLFEST TOLLEFSON ?-1835
YTRI, THOMAS SØLFESTSON
YTRI, THOMAS TORSTENSSON 1871-1959
YTTRI, MARTHA THOMASDOTTER. FRA 1843-1898

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 10.09.2006